HD PartPoint onderhoud de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s en het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt gebruik maken van het contactformulier om uw reactie te sturen.

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.